Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

ergalia4u.gr
GDT - Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Διεύθυνση: Κάτω Μηλιά
Πόλη: Κατερίνη
Νομός: Πιερίας
Τ.Κ: 60100
Α.Φ.Μ: 801190374
Γ.Ε.ΜΗ: 151402448000
Δ.Ο.Υ: Κατερίνης
e-mail: Info@ergalia4u.gr
Telephone
23510 81028

Επικοινωνήστε μαζί μας